Primaria Pascani

ANUNT – evaluare finala a proiectelor declarate câștigătoare pentru finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Paşcani pentru anul 2020 – tineret, sport

ANUNȚ

de evaluarea și selecție a  proiectelor declarate câștigătoare pentru finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Paşcani pentru anul 2020 – tineret, sport

 

Valoarea finanţărilor nerambursabile – conform bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Paşcani, apobat prin H.C.L. nr. 24 din 21.02.2020, este de 50.000 lei pentru domeniile tineret, sport.

În perioada de depunere a proiectelor (27 iulie – 27 august 2020), au fost depuse 4 proiecte (2 proiecte pentru tineret și 2 proiecte pentru sport)  care au fost evaluate din punct de vedere a eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor.

Din cele 4 proiecte evaluate, 3 proiecte îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege privind eligibilitatea, înregistrarea şi îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, astfel:

Nr.crt. Solicitant Proiect Punctaj obţinut Valoarea proiectului Contribuţie proprie Contribuţie Bugetul Local
1. Asociaţia „ŞANSA 2010”Paşcani  ȘANSA ART CLUB” 85 puncte 55.600 lei 5.560 lei 50.000 lei
2. Asociaţia „Sola In Deo Sors” Paşcani „ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR” – proiect adresat elevilor pentru stimularea voluntariatului 100 puncte 9.990 lei 1.990 lei 8.000 lei
3. Asociația Club Sportiv ”Siretul” Pașcani „PROMOVAREA FOTBALULUI DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI PAȘCANI” 65 puncte

 

17.600 lei 1.760 lei 15.840 lei

 

Proiectul depus de ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”VIITORUL 2017” PAȘCANI  – „DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA SPORTULUI LA NIVELUL COPIILOR ÎN MUNICIPIUL PAȘCANI”, a fost declarat neeligibil întrucât clubul a depus documentația incompletă lipsind actul constitutiv al asociației și raportul de activitate cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare. 

 

Termenul de depunere a contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data de 7 septembrie 2020, data postării.

Arhive lunare