Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – Proiectul de Act adițional nr. 41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009

JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al Proiectului de Act adițional nr. 41 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 , însoțite de Nota de fundamentare ARSACIS nr. 1232/16.11.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, adresa SC Apavital S.A. nr. 19402/02.05.2018 ce cuprinde informarea privind demararea procedurii de revizuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, adresa SC Apavital S.A. nr. 56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii de aprobare a revizuirii și consolidării Contractului de delegare.

Proiectul de Act adițional nr. 41 la Contractul de delegare nr. 48/2009, forma consolidată a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, nota de fundamentare ARSACIS și cele două adrese de la SC Apavital SA Iași au fost afișate la sediul propriu al Consiliului Local al municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat pe site în data de 08.01.2021 conform Procesului verbal nr. ________/08.01.2021.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere, Informare și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail office@primariapascani.ro, până pe data de 25.01.2021.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

PINTILIE MARIUS-NICOLAE

 

                                                                                                     Întocmit

Consilier Novac Ema-Roxana

 

Citeste anunt

Forma consolidata Contract delegare nr. 48 din 2009

Nota de fundamentare ARSACIS

Adresa Apavital SA 19402

Adresa Apavital SA nr. 56776 din 10.11.2020

Adresa ARSACIS 21884

Proces verbal afisare Act aditional 41 si forma consolidata Contract 48 din 2009

Proiect Act aditional 41 la Contract delegare 48 din 2009

Proces verbal de afisare Act aditional 41, forma consolidata Contract delegare 48 din 2009

Arhive lunare