Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – Proiectul de HOTARARE privind bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii ale municipiului Pascani pentru anul 2018

JUDETUL IASI

MUNICIPIUL  PASCANI

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU ANUL 2018.

            Proiectul de buget este însoțit de expunerea de motive nr.1103 din data de 22.01.2018 a inițiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică înregistrat sub nr. 1104 din data 22.01.2018.

Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 22.01.2018 conform Procesului verbal de afișare nr. 1105 din data 22.01.2018 și publicat în data de 22.01.2018 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură,  respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro,  până la data de 06.02.2018.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

ING. DUMITRU PANTAZI

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expunerea de motive

Raportul de specialitate

Nota de fundamentare

Arhive lunare