Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2019

JUDETUL IASI

MUNICIPIUL  PASCANI

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2019.

            Proiectul de buget este însoțit de expunerea de motive nr. 5385 din data de 02.04.2019 a inițiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 5386 din data de 02.04.2019.

Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 02.04.2019 conform Procesului verbal de afișare nr. 5389/02.04.2019 și publicat în data de 02.04.2019 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură,  respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro,  până la data de 17.04.2019.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

ING. DUMITRU PANTAZI

 

 

                                                                                                         Întocmit

                                                                                                   Consilier Novac Ema-Roxana

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Expunerea de motive

Raport de specialitate

Proces verbal de afisare

Arhive lunare