Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2020

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL  PAȘCANI

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2020.

         Proiectul de buget este însoțit de referatul de aprobare nr. 1650/29.01.2020 a inițiatorului proiectului, Primarul municipiului, Ing. Dumitru Pantazi, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 1651/29.01.2020.

Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 29.01.2020 conform Procesului verbal de afișare nr. 1652/29.01.2020 și publicat în data de 29.01.2020 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură,  respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro,  până la data de 13.02.2020.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

ING. DUMITRU PANTAZI

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Raportul de specialitate

Referat de aprobare

Proces verbal de afisare

Arhive lunare