Primaria Pascani

ANUNT – consultare PUZ – Construire spatiu comercial cu regim de inaltime parter, amenajare locuri de parcare si constructie totem

JUDEŢUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PAŞCANI

 

ANUNŢ

Având in vedere prevederile art.25 alin.(l) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

Primarul Municipiului Paşcani propune spre consultare publica Planşa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL CU REGIM DE ÎNĂLŢIME PARTER, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE SI CONSTRUCTIE TOTEM din str. 1 DECEMBRIE , NR.64 – beneficiari SC MORLUX FLORENA SRL si SC LOIAL IMPEX SRL.

In perioada 24.07.2017 — 24.08.2017, intre orele 1O30 — 1230, documentaia PUZ, poate fi pusa la dispoziţie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Paşcani (persoana de contact LEAHU VASILE), strada Ştefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 24.07.2017 pe site-ul Primăriei Municipiului Paşcani www.primariapascani.ro.

Persoanele interesate, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentaţia PUZ, la sediul Primăriei municipiului Paşcani – compartiment Ghişeul unic, cat si la sediul SC MORLUX FLORENA SRL din comuna Vanatori sat Crivesti cod postai 707576 str. Principala nr. 1, in calitate de beneficiara, pana la data de 24.08.2017.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING. DUMITRU PANTAZI

 

Citeste anunt

Consulta P.U.Z.

Arhive lunare