Primaria Pascani

ANUNT – informare taxa salubrizare

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR PERSOANE FIZICE

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 144 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Paşcani, adoptată în şedinţa din data de 29.09. 2017:

  • Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentrupersoanele fizice în Municipiul Paşcani, începând cu data de 01.01.2018.
  • Cuantumul taxei de salubrizare este de 10,16 lei/persoană/lună pentru primele două persoane dintr-o unitate locativă, iar începând cu a treia persoană este de 8 lei/ persoană/lună, indiferent de numărul acestora.
  • Persoanele fizice proprietari ai imobilelor situate pe raza Municipiului Paşcani sunt obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.

Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).

Pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate/date în folosinţă altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului imobilului.

Prin excepţie, obligaţia de a plăti taxa de salubrizare şi de a depune declaraţia cuprinzând numărul de persoane în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare revine şi chiriaşilor locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale.

  • Declaraţiile în vederea stabilirii taxei speciale desalubrizare pentru anul 2018însoţite de copii după actele de identitate se vor depunela Serviciul Taxe şi Impozite Locale începând cu data de1 noiembrie 2017 şi până la data de 31 ianuarie 2018.

În situaţia nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, obligaţia de plată se va stabili din oficiu pe baza estimării unui număr de 4 persoane pentru fiecare locuinţă, urmând să fie modificată la depunerea ulterioară a declaraţiei.

Nedepunerea declaraţiilor sau depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează în condiţiile legii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Taxe şi Impozite Locale din str. Ştefan cel Mare, bl. D 1, mezanin sau la telefon 0232-761105.

 

Citeste anunt

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

Arhive lunare