Primaria Pascani

ANUNT – dezbatere publica – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza municipiului Pașcani

JUDETUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre dezbatere  publică   textul complet al  PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza municipiului Pașcani înregistrat sub nr. 737/15.06.2017 la Consiliul Local al municipiului pașcani, însoțit de expunerea de motive nr. 736/15.06.2017 a inițiatorilor proiectului de hotărâre – grup de consilieri PNL, de Raportul secretarului municipiului Pașcani nr. 737/04.09.2017,  proiect de  hotărâre ce urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al municipiului  Paşcani.

Proiectul de hotărâre a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din strada Ștefan cel Mare nr. 16 şi publicat în data de  05.09.2017, conform Procesului verbal nr. 13071/05.09.2017.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei municipiului Pașcani – Compartimentul Consiliere,  Informare, și Relații cu Societatea Civilă,   respectiv   în format electronic pe adresa  de e-mail apl@primariapascani.ro, până pe data de 18.09.2017.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

ING.  DUMITRU  PANTAZI

 

Citeste anunt

Proiectul de HOTARARE

Raport secretar

 

Arhive lunare